Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

46 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България-27.03.2015 г. с. Баня, хотел „Римска баня”

На 27.03.2015 г. в с. Баня, община Разлог се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България. Събранието протече при следния дневен ред:

1.Отчет на УС за 2014 г.- за дейността и финансов;
2.Отчет на КС за 2014 г.;
3.Обсъждане за изнесено ОС в чужбина, комбинирано с почивка през месец септември в периода от 01 до 10.;
4.Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
5.Разни-

Приет беше отчетния доклад на УС за 2014 г., за дейността и финансовия. ОС се запозна и с доклада на КС. Прие се предложението за организирана почивка в Гърция или Турция през месец септември. Промени се членството на една фирма. В точка Разни се проведе дискусия относно устава и видовете членство , направиха се няколко предложения, които ще бъдат анализирани, оформени , като текстове и през някое от следващите ОС ще бъдат подложени на гласуване. Членовете на Съюза за пореден път потвърдиха позицията си за приемане на специален закон за тази специфична дейност.

Съюзът на погребалните фирми в България отново призовава всички колеги , независимо дали са членове на други организации или не членуват никъде, ръководствата на другите заинтересовани организации, да се обединим, да обсъдим в една обща среща, бъдещи действия по приемането на този толкова важен за бранша закон.

Нека да се борим за това да могат да работят всички, за да може да работим и ние!
Най-добрата социална политика е наличието на свободен конкурентен пазар!
Вечерта след събранието имаше тържествена вечеря и парти.Пресцентър на СПФБ