Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪЮЗА НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

Членовете на СПФБ водени от желанието да се разграничат от отрицателните явления в областта на погребалните и траурните услуги, да помогнат на обществото да различава фирмите, които заслужават неговото доверие от останалите, декларират спазването на следните професионални правила:

 1. Висока професионална съвест, човечност и добросъвестно отношение към засегнатите семейства.
 2. Свободен избор на погребален агент от всяко семейство.
 3. Толерантност към религиозните убеждения и обичай на семействата.
 4. Висока професионална компетентност.
 5. Пълна информираност на клиентите за очакваните разходи по погребението.
 6. Честност и почтенност при изпълнението на професионалните задължения.
 7. Ненарушимо спазване на професионалната тайна и въздържане от злоупотреба с доверието на клиентите.
 8. Стриктно приложение на всички национални и международни законови изисквания, засягащи професията.
 9. Обективна, почтенна и деликатна реклама.
 10. Лоялност във взаимоотношенията с всички колеги в страната и в чужбина.
 11. Поддържане добрата репутация на погребалната професия и утвърждаване на собствения и на съсловието авторитет.

СПФБ призовава погребалните фирми, производителите и търговците на траурни потреби, които не са негови членове, както и държавните и общински органи, организации и дружества, чиято дейност е свързана с погребенията и с погребалните услуги да се придържат към него и декларират спазването му.

Настоящият Етичен кодекс е приет от Общото събрание, състояло се в гр. София на 25.02.2005г.