Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

44 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България - 13.06.2014г., гр. Царево, хотел „Зебра”

На 13.06.2014 г. се проведе редовно Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България в гр. Царево. Събранието протече при следния дневен ред:1) Запознаване с резултатите от 13 Конференция на FIAT-IFTA в гр.Дюселдорф, Германия.
2) Запознаване със заведеното от СПФБ и Мемориум ЕООД дело в административния съд срещу Наредбата за гробищата на СОС и участието на СПФБ, в лицето на г-н Стоян Макреев, в комисия към СГО за изготвяне на промени в нормативните актове за управление на гробищата и дейността на ОП - Гробищни паркове.
3) Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
4) Разни.


Г-н Атанас Аргиров и г-н Стоян Макреев представиха подробни доклади по т.1 и т.2 от дневния ред. Обсъдиха се и други организационни въпроси.Общото събрание на Съюза благодари на г-н Стоян Макреев за неговата активна гражданска позиция, за налагане на правила гарантиращи свободния конкурентен пазар в нашия бранш. Със своята активна дейност и позиции в защита на свободния конкурентен пазар, СПФБ защитава интересите не само на своите членове , а на всички колеги в бранша. Вечерта след събранието имаше тържествена вечеря и парти.Пресцентър на СПФБ