Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Погребални агенти възроптаха срещу проекто-наредба за погребения в Кърджали

Проект за нова наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на общината е на път да прерасне в обществен скандал. Определени текстове в нея предизвикаха реакцията на Съюза на погребалните фирми в България, като в Кърджали пристигна лично председателят й Атанас Аргиров. По думите му предложените в наредбата „дискриминационни" текстове били в противоречие с редица закони на страната и на първо място с Конституцията на България, където в чл. 19, ал. 2 се казва, че „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя", съобщава радио „Дарик".

Според собственика на частна погребална агенция в Кърджали Красимир Димитров, който е и член на Съюза на погребалните фирми в България, текстовете в проекто-наредбата нарушавали още Закона за защита на конкуренцията, давайки монополно право на един стопански субект над друг, Закона за здравето, Закона за местната власт и местната администрация, Закона за гражданската администрация.

В текстовете, предизвикали острата реакция на погребалните агенти се казва, че „Гробищните паркове на територията на гр.Кърджали, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения - общинска собственост се управляват и стопанисват от Общинско предприятие „Обредни дейности" към Община Кърджали, а гробищата в кметствата на общината се управляват и стопанисват пряко от кметовете на кметства при спазване на действащото законодателство". В друга алинея се посочва, че „Общинско предприятие „Обредни дейности" към Община Кърджали осъществява цялостна организация на погребенията и координира дейностите в гробищните паркове на територията на Община Кърджали".

„Излиза, че в гробищния парк наши автомобили нямат право да се движат, че нямаме право да извършваме ритуалите, че ние можем да превозим покойника до входа на гробището, а от там насетне той да трябва да се премести в кола на ОП „Обредни дейности, че нямаме право да извършим погребалния ритуал и да отдадем последна почит към покойника, а това трябва да се прави единствено от хора на общинското предприятие", коментира Красимир Димитров, който е категоричен, че подобни текстове са част от поведението на един монополист.

Погребалният агент определи като безумни и санкциите на нарушителите, предвидени в проекто-наредбата за управление на гробищните паркове. За нерагламентирано навлизане в гробищния парк глобата била от 500 до 5000 лева, също толкова трябва да си плащат и тези, които си позволят да извършат ритуал по погребението. Стана ясно, че Красимир Димитров се е срещнал с общински съветници, както и с председателя на местния парламент и изрази надежда, че точката, касаеща приемането на новата наредба ще отпадне от дневния ред на заседанието в петък. Атанас Аргиров пък каза, че до края на тази година има политическа воля сред народните представители да бъде приет Закон за погребалните дейности.