Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ:

1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СЪЮЗ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Опорска река”№3, представлявано от Атанас Благоев Аргиров, председател на УС, Подкрепящи браншови сдружения:

2. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Заводска 10, представлявано от Цветан Йорданов Цветков, председател на УС,

3. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СДРУЖЕНИЕ НА ФИРМИТЕ ОТ ПОГРЕБАЛНИЯ БРАНШ „ФУНЕРАЛ““, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. “Люлин” бл. 431, вх.”А”, ет. 1, представлявано от Борислав Найденов Петров, председател на УС,

ОТНОСНО: Внесен в деловодството на Народното събрание с вх. №054-01-12/14.02.2020г. от група народни представители Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, обединен на 04.03.2020 г. (под № 053-04-9) с друг Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (с вх. № 054-01-6), внесен от Спас Панчев.

Свали в pdf