Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

На 15.04.2022 г. се проведе редовно общо събрание на Съюза във Велинград

С дневен ред:

1. Кратък отчет за дейността за периода от последното ОС до настоящото на УС и Съюза до настоящото ОС и финансов отчет за 2021 г. - справка;

2.Приемане на решения относно организацията на 30 годишния Юбилей на СПФБ.

- определяне на място;

- определяне на време / период в който може да се проведе /

- програма / общо / и мероприятия;

- срещи при възможност с националните власти / да поканим Президента, Мин. Председателя, Пред. на НС и др. /;

- покани за участие към международни организации / FIAT-IFTA и други /;

- мини изложение / ако е възможно/;

- други;

3.Приемане на нови членове и прекратяване на членство;

4 .Разни.

Прие се доклада за дейността и финансите.

Обсъдиха се въпросите по т.2 от дневния ред.

Приеха се две фирми за членове на Съюза.

В т.4 – Разни колегите от гр. Ловеч представиха ситуацията и проблемите , които имат.

Пресцентър на СПФБ