Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

30 ГОДИНИ - ЮБИЛЕЙ

30 ГОДИНИ - ЮБИЛЕЙ

През 2023 година се навършват 30 години от създаването на Съюза на погребалните фирми в България!

www.spfbul.org

СПФБ е учреден на 11.02.1993 година в град Казанлък в поднoжието на връх „Бузлуджа“.Сякаш неслучайно учредителите на съюза са избрали точно това географско място от нашата родина, за да положат началото на една организация обединяваща и защитаваща интересите на всички Български предприемачи, инвестирали своите пари в най-непривлекателната, но достойна за уважение дейност.В тази долина преди хиляди години траките са увековечили своите владетели като са избрали за тях най-хубавото място, в което да положат тленните им останки преди да се пренесат във вечността.Тази долина траките са превърнали в гробище за своите старейшини и са построили култовите си храмове на слънцето, водата, красотата и вечността.И ако те са вярвали, че смъртта е онова радостно събитие, което пренася посветените в по-добър живот, всички членове на СПФБ вярват, че достойната раздяла със земния живот е тяхна грижа и дълг.

През настоящата 2023 година се навършват 30 години от създаването на Съюза. Това събитие ще бъде отбелязано тържествено съвместно с 52 Среща на Борда на FIAT-IFTA ICD (International Council of direction) https://fiatifta2023.spfbul.org/

Съюзът възниква като естествено и доброволно сдружение на частни предприемачи в този специфичен бизнес, с цел защита интересите на своите членове, премахване на монопола на държавата и общините.СПФБ се стреми да подпомага решаването на конкретните въпроси в погребалния бранш, както като цяло, така и за всеки негов член поотделно.Целите на съюза днес са:

  • Утвърждаване на Съюза като водеща браншова организация в специфичния погребален бизнес.
  • Утвърждаване на равнопоставеността между частни и общински погребални фирми
  • Защита правата и интересите на членовете на съюза.
  • Защита интересите на потребителите на траурни услуги.
  • Професионална подготовка на кадри за погребалната дейност

Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Съюзът има непрекъснат контакт с повечето фирми работещи в бранша, провежда семинари за обучение, работи активно в разработването на нормативните изисквания съвместно с представители на държавните органи, подпомага частните фирми в административните и съдебните производства срещу проявите на нелоялна конкуренция от страна на общинските траурни агенции и неправомерните условия за стопанска дейност. Съюза , като цяло и отделните негови членове имат натрупана богата съдебна практика в защита на еднаквите правни възможности за извършване на траурни услуги от всички участници на този пазар.

По инициатива и със средства на Съюза е преведен и приет в България европейския стандарт за погребални услуги – EN 15017 – БДС EN 15017.

СПФБ е единствената организация на свободни предприемачи от този сектор, призната от правителството на Република България.

Съюзът работи целенасочено и последователно за създаване на благоприятни условия за развитие на погребалния сектор в България, за въвеждане на изисквания и критерии за практикуване на професията, за спазване на етичните норми при обслужване на клиентите, за издигане на авторитета на работещите в погребалния бранш, като за целта създаде проект за закон за гробищните паркове, погребалната и траурно – обредната дейност и го внесе на 07.02.2011г. в парламента за разглеждане и обсъждане. С активната си позиция по всички важни въпроси, Съюза се превърна в основен защитник на интересите на всички участници на този пазар.

Пресцентър на СПФБ