Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Aквамация - нов екологичен начин на погребване

Сред нормалните начини за погребване на мъртво тяло е гробното, както и кремацията. Сега започва да навлиза нов начин, който изглежда да се обмисли като потенциален вариант.

Кремацията е добре познат процес, чрез който починал човек се превръща в пепел, която след това обикновено се дава на семейството или близките, за да ги съхраняват или разпръснат в значима за него среда.

Погребението обаче се върти около церемония, при която тялото на починалия се заравя право в земята, понякога с предмети. Хората могат да избират отворени или затворени ковчези.

Докато повечето хора са склонни да изберат или кремация или погребение, към списъка е добавен нов и леко алтернативен метод.

И това е процесът, наричан „аквамация“.

Линк към пълната новина