Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

51 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България-15.12.2017 г. гр. Хисаря, хотел „Астрея”

На 15.12.2017 г. в гр. хисаря, се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България.

Бяха приети програма и бюджет за 2018 г. Бяха обсъдени организационни въпроси по организацията на 25 годишния юбилей- м. май, евентуално посещение на TANEXPO – Болоня 5,6,7 април 2018 г., предстоящата 15 Световна конференция на FIAT-IFTA – през м. септември 2018 г. и беше коментиран внесения проект за закон за погребалната дейност и как да действаме? Прие се един нов асоцииран член.

В точка разни бяха направени две презентации от една фирма производител на изделия от мрамор и гранит и един производител на ковчези.

Членовете на Съюза за пореден път потвърдиха позицията си за приемане на специален закон за тази специфична дейност . Съюзът на погребалните фирми в България отново призовава всички колеги , независимо дали са членове на други организации или не членуват никъде, ръководствата на другите заинтересовани организации, да се обединим, за приемане на внесения проект за закон и бъдещи действия по приемането на подзаконовите нормативни актове..

Нека да се борим за това да могат да работят всички, за да може да работим и ние!

Най-добрата социална политика е наличието на свободен конкурентен пазар!

Вечерта след събранието имаше тържествена вечеря и парти, присъстваха повече от деведесет колеги членове на Съюза и гости.

Пресцентър на СПФБ