Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

48 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България-22.04.2016 г. с. Чифлик, хотел „Балкан”

На 22.04.2016 г. в с. Чифлик, община Троян се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България. Събранието протече при следния дневен ред:

1.Отчет на УС за 2015 г.- за дейността и финансов;
2.Отчет на КС за 2015 г.;
3.Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
4.Разни-
а/ Запознаване с посещение на делегация от членове на СПФБ на ТАNEXSPO-Болоня 2016 г.;

Приет беше отчетния доклад на УС за 2015 г., за дейността и финансовия. ОС се запозна и с доклада на КС. Промени се членството на две фирми и се прие един нов член. В точка Разни се презентира посещението на членове на Съюза на ТАNEXPO-Болоня 2016 г. и проведените срещи с ръководството на FIAT-IFTA и на FENIOF. Членовете на Съюза за пореден път потвърдиха позицията си за приемане на специален закон за тази специфична дейност пред ръководството на FIAT-IFTA. Също наши гости бяха господа Посланикови, бъдещите инвеститори на втория крематориум в България, който ще се изгради в град Пловдив.

Съюзът на погребалните фирми в България отново призовава всички колеги , независимо дали са членове на други организации или не членуват никъде, ръководствата на другите заинтересовани организации, да се обединим, да обсъдим в една обща среща, бъдещи действия по приемането на този толкова важен за бранша закон.Нека да се борим за това да могат да работят всички, за да може да работим и ние!
Най-добрата социална политика е наличието на свободен конкурентен пазар!Вечерта след събранието имаше тържествена вечеря и парти, присъстваха повече от осемдесет колеги членове на Съюза и гости.


Пресцентър на СПФБ