Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

47 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България-11.12.2015 г. гр. Хисаря, спа хотел „Аугуста”

На 11.12.2015 г. в гр. Хисаря, се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България. Събранието протече при следния дневен ред:

  1. 1. Приемане на размер на членския внос и встъпителната вноска при приемане в Съюза от 01.01.2016 г.;
  2. 2. Участие в работата на 14-та Световна конференция на FIAT-IFTA през 2016 г. в Канада на Председателя и Секретаря на Съюза.
  3. 3. Приемане на програма и бюджет за 2016 г.;
  4. 4. Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
  5. 5. Разни;

Приет беше размерът на членския внос за 2016 г. за редовни членове да бъде 40 /четирдесет/ лева, размера на асоцииран член да бъде 10 /десет/ лева, а размера на встъпителната за 2016 г. да бъде един месечен членски внос за редовен член. По т.2 от дневния ред: СПФБ командирова Председателя на Съюза г-н Атанас Аргиров, Секретаря на Съюза г-н Стоян Макреев и преводач да вземат участие в FIAT-IFTA 14TH INTERNATIONAL CONVENTION AND TRADE SHOW 2016 MONTREAL 30 May -2 June 2016 BONAVENTURE Convention Center In Association with FSAC/ASFC CANADA/ 14 Световна конференция на FIAT-IFTA /.


Обсъдиха се и бяха приети програма и бюджет за 2016г.


В точка Разни се проведе дискусия относно Решение на ВАС- Дело № 13046 от 2015 г.


Членовете на Съюза за пореден път потвърдиха позицията си за приемане на специален закон за тази специфична дейност.


Нека да се борим за това да могат да работят всички, за да може да работим и ние!

Най-добрата социална политика е наличието на свободен конкурентен пазар!


Вечерта повече от осемдесет колеги взеха участие в Коледно парти.Пресцентър на СПФБ