Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Препис извлечение от акт за смърт само на пряк наследник

Актосъставяне към ОП Гробищни паркове София, от 15.10.2015 г., ще дава оригиналния препис извлечение от акт за смърт само и единствено на пряк наследник на починалия или на нотариално упълномощено от него лице. На всички други се издава само акт за организация на погребение или кремация без печат.

Пресцентър на СПФБ