Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

45 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България-12.12.2014 г. с. Чифлик, хотел „Балкан”

На 12.12.2014 г. в с. Чифлик, община Троян се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България. Събранието протече при следния дневен ред:

  1. 1. Приемане на програма и бюджет за 2015 г.;
  2. 2. Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
  3. 3. Разни;

Приети бяха програмата и бюджета за 2015 г. В хода на дискусията се обсъдиха различни възможности за реализиране на поставените цели и задачи. Прие се един нов асоцииран член и се промени членството на други.

Членовете на Съюза потвърдиха позицията си за приемане на специален закон за тази специфична дейност. В началото на третото хилядолетие близко до акъла е, че трябва да има регулация на обществените отношения. Това е най-краткото, което може да се каже за необходимостта от специален закон. Сегашното състояние на бранша, резултат от продължителното отсъствие на закон, недопустимо дългото му отсъствие, ако имаше читава регулация през годините, нямаше да сме на това положение. А то никак не е добро.

Така че призоваваме всички гласове против закона да свият платна и да не се чуват повече! Докога ще говорим трябва или не трябва? Закон е нужен, той е внесен, сега трябва да вложим усилия да стане по-добър и да бъде приет.

Съюзът на погребалните фирми в България призовава всички колеги , независимо дали са членове на други организации или не членуват никъде, ръководствата на другите заинтересовани организации, да се обединим, да обсъдим в една обща среща, бъдещи действия по приемането на този толкова важен за бранша закон.

Нека да се борим за това да могат да работят всички, за да може да работим и ние!Вечерта след събранието имаше тържествена вечеря и парти.

Пресцентър на СПФБ