Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Общо събрание на СПФБ

На 31.01.2014 г. се проведе редовно общо отчетно-изборно събрание на Съюза в гр. София.

Бяха приети докладите на УС за дейността и финансов и на КС. Бяха приети програма и бюджет за 2014 г.

За Председател на СПФБ беше избран г-н Атанас Аргиров, а за членове на УС бяха избрани г-жа Пепа Данева и г-н Стоян Макреев.

За членове на КС бяха избрани г-н Николай Керемидчиев, г-н Спас Михайлов и г-жа Татяна Кацарска.

За членове на Етичната комисия бяхя избрани г-н Спас Михайлов, г-н Кирил стоянов, г-н Красимир Димитров, г-н Галин Велков и г-н Михайл Александров.

Пресцентър на СПФБ