Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Погребални фирми от страната и чужбина се събраха на форум във Велико Търново

Велико Търново. Десетки представители на погребални фирми от страната и чужбина се включиха във форум , който се проведе във Велико Търново. Гостите от чужбина са от Холандия, Полша, Турция и Италия, предаде репортер на Радио ''Фокус''- Велико Търново. На срещата се обсъди Проектът за Закона за гробищата и погребенията.

Атанас Аргиров - председател на Управителния съвет на Съюза на погребалните фирми в България заяви, че през 2010 година УС е започнал работни срещи с колектив от специалисти, които са изготвили Проекта за Закон. Подготовката от изработването до внасянето на Законопроекта в парламента е продължила повече от две години. ‘’За нас като браншова организация приемането на Закон за гробищните паркове, погребалната и траурно-обредната дейност, ще отговори на Конституцията на Република България, която изисква със Закон да се създават и гарантират на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, за да се предотврати злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, а целта на Закона е да се осигурят и защитят правата на потребителите’’, каза Аргиров. Законопроектът е изработен в пълно съответствие с правото на ЕС, Конституцията на България, действащото законодателство в страната, твърдят от съюза.

Председателят на съюза посочи още, че когато Законопроектът бе внесен официално в парламента е спрян за разглеждане от комисиите, без да официален отговор защо. От съюза са изпратили сигнал до министър-председателя, до президента на България, до председателя на Народното събрание, до председателите на парламентарните комисии, на които беше разпределен за обсъждане законопроекта и на депутати.

Тази година Съюзът на погребалните фирми в България навършва двадесет години от своето създаване. Съюзът възниква като доброволно сдружение на частни предприемачи с цел защита интересите на своите членове и премахване монопола на държавата и общините. Целите на Съюза днес са: Утвърждаване на Съюза като основна браншова организация в специфичния погребален бизнес; Утвърждаване на равнопоставеност между частни и общински погребални фирми; Защита правата и интересите на членовете на Съюза; Защита интересите на потребителите на траурни услуги; Професионална подготовка на кадри за погребалната дейност; Участие в създаването на нова нормативна база - отговаряща на европейското законодателство и утвърждаваща принципите на конкуренция и пазарна икономика и др.

Източник: Фокус радио