Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

На 14.12.2012 г. се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България

На 14.12.2012 г. се проведе редовно ОС на СПФБ, при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за дейността на Съюза пред 2012 г.;
2. Отчетен доклад на КС;
3. Приемане на програма и бюджет за 2013 г.;
4. Обсъждане на Закон ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ, ПОГРЕБАЛНАТА И ТРАУРНО- ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ;
5. Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
6. Разни – /20 годишният юбилей- уточнения/;Беше представен доклад за дейността на УС и Съюза за 2012 г. След подробно разглеждане и обсъждане доклада беше приет. Прие се и доклада на КС. Обсъди се представеният на кръглата маса от 28.11.2012 г. проект за закон за нашата дейност. Приеха се няколко нови фирми за членове на Съюза. В точка Разни- се обсъдиха важни организационни въпроси свързани с 20 годишният юбилей на СПФБ.

Вечерта след ОС, се организира Коледно парти.Пресцентър на СПФБ