Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Частните гробари: Общината монополизира погребенията

Новата проектонаредба за ползване на гробищните паркове в община Кърджали, която ще бъде предложена за приемане на от Общинския съвет на сесията в петък, на практика ще монополизира траурните церемонии. Тя е в пълен разрез със Закона за защита на конкуренцията, каза Красимир Димитров, шеф на частно погребално бюро „Ритуал“ в Кърджали. Според проекта само Общинското предприятие „Обредни дейности“ може да организира и осъществява траурните церемонии. Записано е, превозът на покойника до гробището да се извършва само от общинското предприятие. Така, ако някой потърси услугите на друга погребална фирма, тя може да закара покойника само до входа на гробището. Там ковчегът трябва да се свали и да се прехвърли на кола на общинското предприятие, за да бъде положен във вечния си дом. Нарушителите ги очаква глоба от 500 до 5000 лв.

Да оставим настрана очевадното нарушение на Закона за защита на конкуренцията, но това е и аморално, каза Красимир Димитров. Завишени са и таксите за нов гроб, за влизане с автомобил в гробището. Така общината извива ръцете на гражданите.

На пресконференцията, дадена от Красимир Димитров, присъства и Атанас Аргиров, председател на Съюза на погребалните фирми в България. В Европейския съюз единствено в нашата страна няма закон за траурните церемонии. Затова общинските съвети по места си изготвят наредби. Нямаме нищо против, но нека да са съобразени със Закона за защита на конкуренцията. Съюзът на погребалните фирми в България съществува от 20 години. Досега сме спечелили дела срещу подобни наредби в Асеновград, Ямбол, Стара Загора, Перник и в други градове, съобщи Аргиров.

От две години Съюзът на погребалните фирми работи за създаване на Закон за траурните ритуали. Проектът вече е внесен в Народното събрание. Очаквам до края на годината да има закон, каза Аргиров.

След редица срещи с председателя на Общинския съвет в Кърджали Раиф Мустафа и с общински съветници получих надежда, че разглеждането на наредбата ще бъде свалено от дневния ред на сесията в петък, каза Красимир Димитров.

Отпадането на разглеждането на наредбата от дневния ред на заседанието на Общинския съвет може да стане единствено с гласуване на съветниците. Другият начин е самите вносители от общинска администрация да я изтеглят. В проекта наистина има доста въпроси за доизясняване, уточни председателят на Общинския съвет в Кърджали Раиф Мустафа.