Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Кръгла маса за закона 11.07.2012 г.

На 11.07.2012 г. от 14.30 часа се проведе кръгла маса по представения от Комисиите по култура, гражданско общество и медиите и по регионална политика и местно самоуправление, проектозакон за гробищата, погребалната и траурно – обредната дейност в парламента.

Съюза на погребалните фирми в България изказва благодарност на народните представители, а също така и на експертите да бъде взет под внимание внесеният от нас Законопроект за гробищните паркове, погребалната и траурно-обредната дейност, тъй като неговите разпоредби са продиктувани от традициите, действащата практика и икономическите интереси на обществото и на фирмите, предоставящи погребални и траурно-обредни услуги, както и са с особена важност за гражданите – потребители на тези услуги. Приветстваме и сме удовлетворени , че най-после имаме проект и съществува и политическа воля за приемането на такъв специален закон уреждаш тази материя и отношения. Приемаме философията на представения закон, имаме някои забележки, които сме представили писмено. Съюзът на погребалните фирми в България, искрено се надява, че и в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето любезно съдействие и коректно отразяване на нашите бележки и предложения при окончателното разписване на законопроекта.

Пресцентър на СПФБ