Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

12-та Интернационална Конференция на FIAT-IFTA, Дъблин, 21-24 юни 2012 г.

Председателя на УС на СПФБ, в качеството му на член на борда на Интернационалния съвет на председателите на световната организация, взе участие в 12-та Интернационална Конференция на FIAT-IFTA от 21 до 24.06.2012 г. в гр.Дъблин, Република Ирландия. На 21.06.2012 г. г-н Аргиров участва в заседание на Интернационалния съвет на председателите. На него се обсъдиха важни въпроси за организацията. Одобри се доклада от срещата на I.C.D. в Богота, Колумбия, прие се Президентския доклад, прие се отчета за приходите и разходите през 2011 г., беше представен доклада на одиторите, приеха се 8 нови национални членове. Също се създаде конституционален комитет за проучване на възможности за промени в Конституцията на организацията. Определиха се постоянните представителите в Икономическия и социалния съвет на ООН. Прие се декларация отнасяща се до морските погребения, която ще бъде внесена в департамента по океани и закони на моретата към ООН .


Интернационалния съвет на председателите.

Програмата на 12-та Интернационална Конференция на FIAT-IFTA продължи по програма до 24.06.2012г.