Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

На 06.04.2012 г. се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България

На 06.04.2012 г. се проведе редовно ОС на СПФБ, при следния дневен ред:

1. 1.Отчет на УС за 2011 г.
2.Отчет на КС за 2011 г.
3.Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
4.Разни.
Беше представен доклад за дейността на УС и Съюза за 2011 г. След подробно разглеждане и обсъждане доклада беше приет. Прие се и доклада на КС. Приеха се няколко нови фирми на членове на Съюза. В точка Разни- се обсъдиха важни организационни въпроси.

Вечерта след ОС, се организира Великденско парти.

Пресцентър на СПФБ