Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

55 Общо събрание на СПФБ

На 13.12.2019 г. се проведе 55 редовно общо събрание на Съюза в к.к. Чифлик, Хотел „Балкан”

Общото събрание протече по следния дневен ред:

  1. 1.Приемане на програма и бюджет за 2020 г.;
  2. 2.Запознаване с 50-то заседание на Интернационалния борд и Конференция на FIAT-IFTA, Бирмингам - Англия, 7 и 8 юни 2019 г.;
  3. 3.Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
  4. 4.Разни. / Коментари за положението в бранша- писмо до МЗ относно проект за изменения на Наредба 2, за проектозакона- писмо до НС, за Софийската наредба, Световна конференция на FIAT-IFTA в Япония 2020 г. в Йокохама и др. /.

Бяха приети програмата и бюджета за 2020 г.

Председателят г-н Атанас Аргиров представи доклад за 50-то заседание на Интернационалния борд и Конференция на FIAT-IFTA, Бирмингам - Англия, 7 и 8 юни 2019 г.;

Приети бяха пет нови фирми , като три от тях за редовни членове и две за асоциирани членове на СПФБ.

Обсъдиха се актуални въпроси свързани с промени в Наредба 2 на МЗ и други. Взе се решение да се атакува в административния съд част от текстовете . Също да се координират общи действия с колегите в бранша и един национален протест.

Вечерта имаше вечеря и парти.

Пресцентър на СПФБ