Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

52 Общо събрание на СПФБ

На 08.05.2018 г. се проведе редовно общо събрание на Съюза в гр. Пловдив.

Бяха приети докладите на УС за дейността и финансов и на КС.

Приета беше една фирма за редовен член на СПФБ.

В точка разни бе организирано посещение на новостроящия се крематориум в гр. Пловдив.

Вечерта имаше официална бизнес вечеря.

Пресцентър на СПФБ