Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Етична комисия

Членове

1. Евгения Славова

2. Пламен Кънчев

3. Калина Ангелова

4. Петър Мицов


5. Пепа Данева

Комисията е избрана от Общото събрание на СПФБ, състояло се на 07.04.2017г.

Правилник за организацията на Комисията по етика на СПФБ >>